Välkommen till kyrkesunds byalag

Vi är en ideell förening vars uppgift är att ta tillvara Kyrkesunds och dess medlemmars intressen. Kyrkesund är ett samhälle, som liksom många andra samhällen på Bohuskusten, gått från att vara ett fiskesamhälle till ett sommarpardis. Vi vill att samhället ska vara en levande bygd. Är du intresserad av att Kyrkesund lever och utvecklas är du välkommen att bli medlem i vår förening.


medlemsavgiften, 200/familj, sätter du in på Bankgiro 5738-5403
 nu kan du också betala via SWISH 123 385 2498


 

pubafton
i sumpen den 20 nov 19.00-22.00
Max 30 personer. Vi följer WHo-s rekommendationer. Föranmälan till Anna tel, el sms 070 5284899.
blandad underhållning Lasse p och ukuleleorkestern