Vi är en ideell förening vars uppgift är att ta tillvara Kyrkesunds och dess medlemmars intressen. Kyrkesund är ett samhälle, som liksom många andra samhällen på Bohuskusten, gått från att vara ett fiskesamhälle till ett sommarpardis. Vi vill att samhället ska vara en levande bygd. Är du intresserad av att Kyrkesund lever och utvecklas är du välkommen att bli medlem i vår förening.

medlemsavgiften fr o m 1 jan 1924 är 250 kronor

En liten rubrik.

hej alla medelemmar
tacksamt om ni vill lämna eran mailadress till lasse bogren
bogren.lars@telia.com
detta är för att gör utskick via mail

Byalaget bjuder in medlemmar med vänner som är intresserade av målning eller andra Hobbyer start 20 februari kl 18.00-20.00 därefter 5 mars och 19 mars. se vidare affish i sumpen