Vi är en ideell förening vars uppgift är att ta tillvara Kyrkesunds och dess medlemmars intressen. Kyrkesund är ett samhälle, som liksom många andra samhällen på Bohuskusten, gått från att vara ett fiskesamhälle till ett sommarpardis. Vi vill att samhället ska vara en levande bygd. Är du intresserad av att Kyrkesund lever och utvecklas är du välkommen att bli medlem i vår förening.


medlemsavgiften, 200/familj, sätter du in på Bankgiro 5738-5403
 nu kan du också betala via SWISH 123 385 2498

För dom som vill vara med och spela ukkulele ses vi i sumpen den 19 januari kl 18.00
och onsdagsträffarna startar den 1 februari kl 18.00 alla hjärtiligt välkomna

Styrelsen har för avsikt att inför årsmötet höja årsavgfiten till 250 kronor. kom gärna på mötet den 27 mars