Styrelsen för Byalaget:
Anna Welin Andersson ordförande
Eva Larsson kassör
Lars Bogren sekreterare
Lennart Thorvaldson ledamot
Roland Olausson ledamot
Guang Yun Holmberg ersättare
Janet Olausson ersättare

Festkommite
Janet Olausson
Anna Doll-Kalvsäter

Frågor som diskuterades
Ett antal fönster är bytta, hela huset är ommålat, några fler fönster skall bytas

 Vi i Kyrkesunds Byalag  träffas regelbundet i lokalen Sumpen. Alla som är intresserade av Kyrkesunds historia och ortens framtid är välkomna som medlemmar.
I Byalagets regi drivs flera studiecirklar. I vilken form och över vilket ämne beslutar vi tillsammans.
Vi  arrangerar intressanta berättarkvällar och så träffas vi en gång i månaden på våra pubaftnar.
Förra året startade vi upp en ukuleleträff varje torsdag  med Lasse P som ledare vilket har varit väldigt givande och roligt