Styrelsen för Byalaget:
Anna Welin Andersson ordförande
Eva Larsson kassör
Lars Bogren sekreterare
Lennart Thorvaldson ledamot
Gert Hansson ledamot
Guang Yun Holmberg ersättare
Janet Olausson ersättare

Frågor som diskuterades
Hela taket på Sumpen är omlagt. Nu vet vi att det inte regnar in. Vi har satt in en ny källardörr.
Med nytt år följer också nya utmaningar. Vi har en del kvar att göra på huset.
Vi hoppas att medlemmar ställer upp och arrangerar PUB-kvällar. Det är tänkt att vi ska ha ett par berättardag och det blir också någon utställning i lokalen.

 Vi i Kyrkesunds Byalag  träffas regelbundet i lokalen Sumpen. Alla som är intresserade av Kyrkesunds historia och ortens framtid är välkomna som medlemmar.
I Byalagets regi drivs flera studiecirklar. I vilken form och över vilket ämne beslutar vi tillsammans. I år har vi bestämt oss för byggnadsvård både exteriört och interiört.
Vi  arrangerar intressanta berättarkvällar och så träffas vi en gång i månaden på våra pubaftnar.
Varje sommar arrangerar vi  St Olovs Dag då det går guidade turer till valarna och till St Olovs källa.