En liten rubrik.Styrelsen för Byalaget:
Anna Welin Andersson ordförande
Eva Larsson kassör
Lars Bogren sekreterare
Lennart Thorvaldson ledamot
Roland Olausson ledamot
Annelie Johansson ersättare
Mattias Rutgersson ersättare

Festkommite
Karin Hermansson
Sanna Andersson
Mikael
Andreas

Frågor som diskuterades
Ett antal fönster är bytta, hela huset är ommålat, några fler fönster skall bytas

 Vi i Kyrkesunds Byalag  träffas regelbundet i lokalen Sumpen. Alla som är intresserade av Kyrkesunds historia och ortens framtid är välkomna som medlemmar.

Vi  arrangerar intressanta berättarkvällar och så träffas vi en gång i månaden på våra pubaftnar.