Berättadag med Eva Borge

Eva Borge har under flera år guidat besökare på St Olovsdagen i Kyrkesund. Nu kommer hon till oss och berättar den spännande sägnen om kung Olavs betydelse för både Kyrkesund och Trondheim.