Styrelsen valdes i våras och består av följande personer:
Bibbi Leykauff ordförande
Eva Larsson kassör
Lars Bogren sekreterare
Hans-Erik Hermansson ledamot
Lennart Thorvaldson ledamot
Gert Hansson ersättare
Karin Hermansson ersättaresidan
Vill du kontakta någon av oss , gå in Kontakta oss.
 
Frågor som diskuterades
Vi behöver se om vårt hus Sumpen. Eventuellt måste vi lägga om tak och en del målningsarbeten behöver göras.
Vi ska också hålla rent runt väggarna.

Viktigt är också att vi håller Linneviken i stånd. Här behövs en gemensam insats och gårdsrådet kommer att kalla oss till en arbetsdag.