Vår verksamhet
Varje torsdag träffas vi i lokalen Sumpen. Vi anordnar med hjälp av ABF olika studiecirklar. Vad vill göra under hösten bestäms på vårt första möte i augusti. Kom och var med och påverka innehållet i våra torsdagskvällar.

En av de studiecirklar vi har haft i flera år är att göra en en bilderbok om Kyrkesund. Vi är nu inne i slutskedet av det arbetet. Bilderna har samlats in under en längre period och speglar livet i samhället och människorna från sent 1800-tal till vårt eget sekel.

Byalaget har redan gett ut två böcker:
Samhället Sumpen Kyrkesund
Kyrkesund Båtar och fartyg
 Böckerna finns att köpa genom styrelsen. Kontakta oss gärna

Vi bevakar också vadsom händer i kommunen och fösöker att på olika sätt påverka så att vi får en positiv utveckling av Kyrkesund med omnejd.