Vår verksamhet
Varje onsdag  träffas vi i lokalen Sumpen. Vad vill göra under hösten bestäms på vårt första möte i augusti. Kom och var med och påverka innehållet i våra onsdagsträffar

Byalaget har redan gett ut två böcker:
Samhället Sumpen Kyrkesund
Kyrkesund Båtar och fartyg
Kyrkesund

 Böckerna finns att köpa genom styrelsen. Kontakta oss gärna

Vi bevakar också vadsom händer i kommunen och fösöker att på olika sätt påverka så att vi får en positiv utveckling av Kyrkesund med omnejd.